svetainę sukūrė proweb.lt

Kūrėjai

Aktorė Danutė Rukšienė

Gimė 1968 metais. Panevėžio lėlių vežimo teatre dirbti pradėjo 2011 metais.

Spektakliai

 

2011 m. A. Veselovas „Saulutė ir sniego seniai“, rež. A. Markuckis

2011 m. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“, rež. V. Mazūras

2011 m. „Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov

2011 m. J. Kazakaitis ,,Trys lokiai", rež. A. Markuckis

2012 m. „Sprigtas“, rež. V. Mazūras 

2012 m. D. Biseto pasakų motyvais „Tigriukai ir drambliukai", rež. J. Ivanova

2013 m. ,,Našlaitė Elenytė ir Jonukas avinukas“, rež. Sergej Brižan

2014 m. J. Jakovlevas „Gudrutis“, rež. A. Markuckis

2016 m. A. Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. I. Čabanov

2016 m. H. K. Anderseno pasakos motyvais „Sniego Karalienė“, rež. V. Mazūras

2017 m. S. Geda „Ką senelis padarys, viskas bus gerai“, rež. R. Jacunskas

2017 m. „Žuvėjėlis“, rež. L. Zubė

2018 m. E. Matulaitė ,,Ką jūs iš manęs padarėt?", rež. A. Markuckis

2018 m. J. Radzevičius „Skuzdėlė Atsiskyrėlė“, rež. A. Markuckis

2019 m. N. Osipova ,,Pusantros saujos", rež. M. Urickyj

2019 m. 2 dalių bufonada ,,Figaro vedybos", rež. Niko Lapunovas