Aktorė Danutė Rukšienė

Danutė Rukšienė gimė 1968 metais. Panevėžio lėlių vežimo teatre dirbti pradėjo nuo 2011 metų.

Spektakliai

2011 m. A. Veselovas „Saulutė ir sniego seniai“, rež. A. Markuckis

2011 m. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“, rež. V. Mazūras

2011 m. „Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov

2011 m. J. Kazakaitis ,,Trys lokiai", rež. A. Markuckis

2012 m. „Sprigtas“, rež. V. Mazūras 

2012 m. D. Biseto pasakų motyvais „Tigriukai ir drambliukai", rež. J. Ivanova

2013 m. ,,Našlaitė Elenytė ir Jonukas avinukas“, rež. Sergej Brižan

2014 m. J. Jakovlevas „Gudrutis“, rež. A. Markuckis

2016 m. A. Schmidt „Princesė Strazdanėlė“, rež. I. Čabanov

2016 m. H. K. Anderseno pasakos motyvais „Sniego Karalienė“, rež. V. Mazūras

2017 m. S. Geda „Ką senelis padarys, viskas bus gerai“, rež. R. Jacunskas

2017 m. „Žuvėjėlis“, rež. L. Zubė

2018 m. E. Matulaitė ,,Ką jūs iš manęs padarėt?", rež. A. Markuckis

2018 m. J. Radzevičius „Skuzdėlė Atsiskyrėlė“, rež. A. Markuckis

2019 m. N. Osipova ,,Pusantros saujos", rež. M. Urickis

2019 m. H. K. Anderseno pasakos motyvais „Mergaitė su degtukais“, rež. A. Markuckis

2020 m. P. Bomaršė „Figaro vedybos“, rež. R. Kozakas

2020 m. - Pojūčių spektaklis "Šeštasis jausmas", rež. K. Lukjanenko

2020 m. - Teatrinė improvizacija "Lėlių cirkas", rež. I. Ignatenko ir S. Alochinas

2020 m. - "Mano vardas Icchokas" (I. Rudaševskio dienoraščio motyvais), rež. J. Dautartas

2020 m. - Vladleno Sniežkovo pjesės motyvais "Su sraige aplink pasaulį", rež. K. Grosmanas

2021 m. - Performansas "Vežimu aplenkaint laiką", skirtas Panevėžio lėlių vežimo teatro kūrybinės veiklos 35-mečiui

2021 m. - "Skani istorija", rež. M. Bogomas

2022 m. - "Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių", aut. ir rež. D.Savickis

2023 m. - "Pasakų medis", rež. M. Bogomas

2024 m. - Žemaitės kaukių komedija  "Trys mylimos", rež. A. Armonas