svetainę sukūrė proweb.lt

Kūrėjai

Režisierius, Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas Antanas Markuckis

Gimė 1965 metais. 1980-1983 Rokiškio kultūros mokykloje studijavo režisūrą. 1985-1991 buvo Panevėžio AB „Linas“ kultūros klubo vadovas. 1993-1997 m. buvo Lietuvos lėlininkų asociacijos prezidentas. 1997-2001 m. studijavo lėlių teatro vaidybą ir režisūrą Jaroslavlio valstybiniame teatro institute. Nuo 1993 m. inicijuoja tarptautinį lėlių teatrų festivalį „Lagaminas“, o nuo 2018 m. tarptautinį festivalį „Lėlė gatvėje“ , 2008 m. Rusijos lėlininkų savaitę Lietuvoje ir 2014 m. tarptautinį lėlių teatrų festivalį „Hanso Kristiano Anderseno pasakos". Nuo 1986 metų yra Panevėžio lėlių vežimo teatro direktorius-meno vadovas.

Spektakliai

1979 m. Kostas Kubilinskas „Timas ir Tomas“ ( dail. Antanas Markuckis)

1986 m. M. Kravecas "Piratas visada piratas"

1988 m. "Pasėjo senelis avižas mėnesienoj"

1989 m. E. Matulaitė "Pupt pupt negaliu"
1992 m. Eleonora Matulaitė „Ką jūs iš manęs padarėt...“ (dail. Gintautas Skrickas)
1992 m. Sigitas Geda „Kaip kiškis vilko namus sergėjo“ (dail. Vitalijus Mazūra)
1992 m. Lietuvių liaudies pasakos motyvais „Lukošiukas“ (dail. Gintautas Skrickas)
1994 m. Eleonora Matulaitė „Velnias vestuvėse“ (dail. Gintautas Skrickas)
1994 m. Jonas Radzevičius „Skruzdėlė atsiskyrėlė“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė
Vida Auksutytė), atnaujinta 2003 m. ( lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografas Vygantas
Kosmauskas).
1995 m. Elena Mazginaitė „Trys paršiukai“ ( dail. Jelena Beresneva)
1996 m. Elena Mazginaitė „Sidabrinis mėnulio šuo“ (lėlių dailininkė Nina Zabrodina, scenografė
Irina Nosova)
1996 m. Eleonora Matulaitė „Nepaprastas gimtadienis“ (lėlių dailininkas Rimantas Driežis,
scenografė Elvyra Vilkienė).
1997 m. Elena Mazginaitė „Du piratai-akys trys“ ( lėlių dailininkė Nina Zabronina, scenografė
Elvyra Vilkienė).
1997 m. Lietuvių liaudies pasakos motyvais „Stalelis ožkelė ir klabandėliai“ (lėlių dailininkas
Kęstas Laniauskas, scenografė Irina Nosova).
1997 m. H.Ch. Anderseno paskos motyvais Rimantas Žilevičius „Mergaitė su degtukais“ (lėlių
dailininkė Jelena Beresneva, scenografė Elvyra Vilkienė), atnaujinta 2004 m. (lėlių dailininkė
Jelena Beresneva, scenografė Elvyra Vilkienė).
1998 m. Elena Mazginaitė „Bus Kalėdos ar nebus?“ (lėlių dailininkas Rimantas Driežis, scenografė
Elvyra Vilkienė).
1998 m. Elena Mazginaitė „Betliejaus žvaigždė“ (lelių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė
Elvyra Vilkienė).
1999 m. Elena Mazginaitė „ Suko bruko-nesusuko“ (lėlių dailininkas Rimantas Driežis, scenografė
Elvyra Vilkienė).
2000 m. Jonas Kazakaitis „Trys lokiai“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė Jelena
Beresneva).
2000 m. Sigitas Geda „Kaip kiškis vilko namus sergėjo“ (vertė Irina Nosova, dail. Vitalijus
Mazūras), Maskvos srities Mytiščiųlėlių teatras „Ognivo“.
2002 m. H. Ch. Anderseno pasakos motyvais E. Mazginaitė „Skiltuvas“ (lėlių dailininkė Jelena
Beresneva, scenografė Vida Auksutytė).
2002 m. H.Ch. Anderseno pasakos motyvais Antanas Markuckis „Mergaitė su degtukais“ ( vertė
Antanas Markuckis, lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė Elvyra Vilkienė), Maskvos srities
Mytiščių lėlių teatras „Ognivo“.
2003 m. Al. Popesku „Saulės spindulėlis“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė Vida
Auksutytė).
2003 m. Jonas Radevičius „Skruzdėlė atsiskyrėlė“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė
Elvyra Vilkienė), Sachalino apskrities valstybinis lėlių teatras.
2004 m. Aleksandras Veselovas „Saulutė ir sniego seniai“ (lėlių dailininkė Jelenas Beresneva,
scenografė Vida Auksutytė).
2006 m. Žemaitė „Trys mylimos“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė Vida Auksutytė).
2006 m. Elena Mazginaitė „Sidabrinis mėnulio šuo“ (lėlių dailininkė Nina Zabronina, scenografė
Vida Auksutytė).
2007 m. H. Ch. Anderseno pasakos motyvais „Nauji karaliaus drabužiai“ (dailininkė-scenografė
Elvyra Vilkienė).
2007 m. Aleksandras Veselovas „Saulutė ir sniego seniai“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva,
scenografė Vida Auksutytė, atnaujinta 2004 m.).
2007 m. Al. Popesku „Saulės spindulėlis" (lėlių dailininkė Vida Auksutytė, scenografė Jelena
Beresneva), Sachalino apskrities valstybinis lėlių teatras.
2008 m. H. Ch. Anderseno pasakos motyvais „Undinėlė“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva,
scenografė Elvyra Vilkienė).
2009 m. Lopeisko Kručlova „Gandriukas ir kaliausė“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva, scenografė
Elvyra Vilkienė).
2010 m. balandžio 30 d. Filipas Bonoskis „Svajotojas“ (lėlių dailininkė Jelena Beresneva,
scenografė Vida Auksutytė).
2014 m. gruodžio 13 d. J. Jakovlevas „Gudrutis“ (lėlių dailininkas Viktoras Nikitinas, scenografė
Vida Auksutytė).

2019 m. gruodžio 13 d. (Atnaujintas) H. K. Anderseno pasakos motyvais „Mergaitė su degtukais“, rež. A. Markuckis

2021 m. - Performansas "Vežimu aplenkaint laiką", skirtas Panevėžio lėlių vežimo teatro kūrybinės veiklos 35-mečiui

2023 m. - Lietuvių liaudies pasakos motyvais "STALELIS, OŽKELĖ IR KLABANDĖLIAI"

2023 m. - "Trys paršiukai", aut. ir rež. A. Markuckis

 

Apdovanojimai:

1994 m.  LR Kultūros ministerijos B.Dauguviečio premijos laureatas už lietuviškos dramaturgijos propagavimą. Panevėžio lėlių teatro įkūrimą ir Sigito Gedos pjesės “Kaip kiškis vilko namus sergėjo” pastatymą.
2003 m.  Danijos Karalystės tarptautinės H.K. Anderseno premijos laureatas už H.K. Anderseno vardo puoselėjimą savo jaudinančio lėlių teatro pagalba.
2003 m.  Išrinktas, kaip labiausiai nusipelnęs panevėžietis kultūros srityje.
2004 m.  Išrinktas metų panevėžiečiu kultūros ir meno srityje.
2008 m.  LR Kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus ir įvykdytus vaikų ir jaunimo edukacijos projektus.
2009 m.  Lietuvos lėlininkų asociacijos apdovanojimas už lėlių teatro puoselėjimą.
2014 m.  vasario 16d. Lietuvos respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo ordino “UŽ NUOPELNUS LIETUVAI” medaliu.
2016 m.  Aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas, skiriamas Lietuvos kultūrai ir menui labiausiai nusipelniusiems asmenims pagerbti. Kultūros ministerijos garbės ženklas “Nešk savo šviesą ir tikėk” už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir švietimui, vaikų meninį ir kultūrinį ugdymą. Panevėžio ir Lietuvos įvaizdžio formavimą, visuomeniškumo stiprinimą bei asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.
2019 m.  Panevėžio krašto pramonininkų asociacija išrinko Lėlių vežimo teatro direktorių ir režisierių A. Markuckį Metų kultūros darbuotoju.
2020 m.  Vidaus reikalų ministerijos konkurso “Regionai: atradimų žemėlapiai” nugalėtojas, už Panevėžio lėlių vežimo teatro iniciatyvą “Tradicinės Panevėžio lėlių vežimo teatro vasaros gastrolės su vežimu po Lietuvą”.2019 m.  Panevėžio krašto pramonininkų asociacija išrinko Lėlių vežimo teatro direktorių ir režisierių A. Markuckį Metų kultūros darbuotoju.
2023 m.  Panevėžio miesto kultūros ir meno premijos laureatas.
2024 m.  Suteiktas meno kūrėjo statusas.