svetainę sukūrė proweb.lt

Naujienos

Tautinių bendrijų dienos minėjimas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gegužės 23 d. pakvietė į iškilmingą Tautinių bendrijų dienos minėjimo renginį Vilniaus senajame teatre.
Minėjimo metu Vilniaus senajame teatre buvo rodomas Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis „Mano vardas Icchokas“, rež. Julius Dautartas. Spektaklis skirtas paminėti Vilniaus geto panaikinimo 80-metį.
Po spektaklio Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė pasveikino gegužės 30 d. 70-mečio jubiliejų švęsiantį režisierių Julių Dautartą.
Nuoširdžiai sveikiname režisierių Julių Dautartą nuo viso Panevėžio lėlių vežimo teatro kolektyvo ir linkime neišblėstančios energijos kuriant scenos stebuklus!