svetainę sukūrė proweb.lt

Naujienos

Su boso diena !

  

Šiandien švente - Boso diena ! 

Visas Panevėžio lėlių vežimo teatro kolektyvas sveikina direktorių Antaną Markuckį šventės proga ir linki stiprių nervų,

kūribinio polėkio, palankių aplinkybių kelyje įgyvendinant savo sumanymus ir sveikatos.

Valio !!!