svetainę sukūrė proweb.lt

Naujienos

Džiugi žinia - Lietuvos ir Danijos diplomatiniams santykiams 100 metų! Ta proga Panevėžio lėlių vežimo teatro trupė vyksta į Daniją, Alborgo miestą, kur rugsėjo 26 d. 14 val. "Studenterhuset" salėje lietuvių bendruomenei rodys spektaklį H. K. Anderseno pasakos motyvais "Anderseno sapnas" ("Alavinis kareivėlis"), rež. O. Dmitrijeva. Teatro draugystė su žymiojo danų pasakininko kūryba yra gili ir tvirta, Lėlių vežimo teatre gimė daug spektaklių H. K. Anderseno kūrybos motyvais: "Megaitė su degtukais", "Skiltuvas", "Coliukė", "Lakštingala", "Sniego karalienė". Už žymiojo pasakininko kūrybos propagavimą 2003 m. Panevėžio lėlių vežimo teatrui buvo įteikta garbinga H. K. Anderseno premija Danijoje, Odenses mieste, rašytojo gimtinėje. Teatro trupė jaučia didelę atsakomybę vykdama į Daniją su spektakliu "Anderseno sapnas", kur prieš spektaklį bus giedami Lietuvos ir Danijos himnai.